Gayemiz


Canlı ve cansız tüm varlıklar ile paylaştığımız dünyada sevgi, merhamet ve adalet ile yaşamak istiyoruz. Böyle bir dünyanın bedenen, ruhen, zihnen dengeli ve huzurlu bireyler tarafından inşa edilebileceğine inanıyoruz. Bu sebeple;


Bireyi,

Aileyi,

İnsanlığı,

Kritik-analitik düşünmeye,

İdeal Mesaj'ı En Güzel Örnek'le birlikte içselleştirmeye,

Helal, doğal ve sağlıklı yaşamaya,

Çevre bilincini yaygınlaştırmaya,

davet ediyoruz.

Bu hayat tarzını hep birlikte oluşturmayı en büyük idealimiz olarak görüyoruz.

Gayemiz, dünyanın güzelleşmesine destek olmak ve Yaratıcı’nın hoşnutluğunu kazanmaktır.